Bản đồ rác – công cụ giúp Việt Nam ‘biến rác thành tài nguyên’

Tọa đàm trực tuyến “Tối ưu hóa khai thác tiềm năng chất thải rắn tại Việt Nam” nhằm biến chất thải thành tài nguyên, do Trung tâm Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIETSE) tổ chức ngày 19/7 đã quy tụ các chuyên gia, đại diện từ các tổ chức môi trường và các đối tác phát triển .

Bản đồ này được xây dựng dựa trên số liệu điều tra lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố và số liệu điều tra dân cư cấp xã. Kết quả phân tích được hiển thị trực quan trên hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Đọc tiếp…