Hội đồng Tiền lương Quốc gia nhất trí tăng lương tối thiểu vùng 5,3%

Tất cả các thành viên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa nhất trí tăng lương tối thiểu vùng thêm 5,3% trong năm 2019, với mức trung bình là 160.000 đồng.

Đọc tiếp …

Thùy Dung