Tìm kiếm giải pháp phát triển công tác đào tạo nghề

Công tác đào tạo nghề tại Việt Nam đang tìm cách khắc phục các vấn đề dài hạn và phát triển để trở thành thế mạnh quốc gia.

Để đào tạo lao động có tay nghề cao cũng như chuẩn bị hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về phát triển đào tạo nghề vào ngày 27/9.

Theo Nghị quyết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai thí điểm các chương trình đào tạo nghề của Úc và Đức tới 2.000 sinh viên thuộc các trường dạy nghề. Khi các sinh viên hoàn thành chương trình sẽ nhận được chứng chỉ được công nhận tại Việt Nam và Úc hoặc Đức. Các sinh viên này cũng có chứng chỉ ngoại ngữ cho phép họ làm việc ở các nước ASEAN và các nơi khác ở châu Á.

Đọc tiếp…