Các trường dạy nghề khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, hiện đại hóa phương pháp giảng dạy

Đề án 1665 của Chính phủ về hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên muốn khởi nghiệp, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đề án 1665 đã được Chính phủ phê duyệt vào năm 2017 và được triển khai tại tất cả các cơ sở dạy nghề trên toàn quốc.

Đọc tiếp…