Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng Việt Nam sẽ có hiệu lực từ tháng 5

Bộ tiêu chuẩn FSC Quốc gia về Quản lý rừng Việt Nam đã được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm nay, theo Văn phòng Hội đồng quản lý rừng (FSC) tại Việt Nam, thuộc Cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các hoạt động lâm nghiệp xin cấp chứng chỉ FSC tại Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn áp dụng bao trùm đối với rừng tự nhiên, rừng trồng và rừng được quản lý mật độ nhỏ hoặc thấp.

Đọc tiếp…