Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục khoảng 63 tỉ đô la Mỹ

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua vào ngoại tệ trong mấy tháng gần đây, giúp dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục vào khoảng 63 tỉ đô la Mỹ.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS