VN thúc đẩy phát triển du lịch trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Phát triển du lịch và dịch vụ song song với bảo tồn rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sẽ trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế quốc gia trong tương lai.

Ban quản lý rừng được giao nhiệm vụ phân loại, đánh giá và đưa ra các mô hình điển hình để cải thiện quản lý.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, cho biết các ban quản lý rừng phòng hộ và rừng đặc dụng dự kiến sẽ dần áp dụng tự chủ tài chính dựa vào các khoản chi trả dịch vụ môi trường rừng và các khoản phí từ phát triển du lịch sinh thái. Tới năm 2025, một nửa diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được kì vọng sẽ phát triển dịch vụ du lịch sinh thái.

Đọc tiếp…