Việt Nam sản xuất thành công vắcxin cúm mùa

Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia về việc đã chế tạo và sản xuất thành công vắcxin cúm mùa ở quy mô công nghiệp. Kết quả trên có được sau thời gian nghiên cứu, sản xuất từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2018. 

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN