Việt Nam thâm hụt thương mại 24 tỷ đô la Mỹ với các nước APEC

Tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với các nền kinh tế APEC đạt 265,3 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2017, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 120,48 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 144,83 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt là 23,9% và 22% so với cùng kỳ năm trước. Thâm hụt thương mại ước khoảng 24,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 20,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường APEC. 

Đọc tiếp

Phóng viên VietnamNet