Việt Nam có kế hoạch đưa sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm đi lao động ở Nhật Bản

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng kế hoạch đưa lao động được đào tạo đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2018-2020. Theo đó, sẽ có khoảng 54.000 lao động đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc dạy nghề trong một số lĩnh vực mà chưa có việc làm sẽ được đưa đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. 

Đọc tiếp …

Mai Chi