Theo chuyên gia: Việt Nam cần trở thành nền kinh tế phát thải các-bon thấp để tuân thủ Hiệp định Paris

Việt Nam cần thực hiện những “hành động cụ thể” để trở thành nền kinh tế phát thải các-bon thấp nhằm tuân thủ Hiệp định Paris, theo một hội thảo diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/1. Hội thảo nhằm tổng kết dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) theo cách có thể đo đạc, báo cáo và thẩm tra được” của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Việt Nam là nước dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu do có đường bờ biển dài và cửa sông lớn, do đó càng cần xây dựng một chính sách cam kết hành động vì biến đổi khí hậu. 

Đọc tiếp…