Việt Nam cần phát triển thêm nhiều khu đô thị xanh

Chỉ có 59 công trình kiến trúc trên cả nước đã được các tổ chức trong nước và quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn xanh, trong đó có 45 công trình ở miền Nam, 11 ở miền Bắc và ba ở khu vực miền Trung.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet