Việt Nam nằm trong 60 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới

Việt Nam là một trong những cái tên lần đầu xuất hiện trong nhóm 60 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới theo đánh giá của Bloomberg.

Chi tiết

Phóng viên VNS