Việt Nam đạt nhiều tiến bộ quan trọng trong tái cơ cấu hệ thống tài chính

Theo Báo cáo Global Progress Report of the Sustainable Banking Network (SBN) được phát hành ngày 26 tháng 2, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng để thúc đẩy cho vay một cách bền vững, báo cáo tiến độ toàn cầu đầu tiên của Mạng lưới Ngân hàng Bền vững (SBN).

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS