Việt Nam thiếu nhân sự ngành du lịch

Những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam phát triển quá nhanh đến nỗi không có đủ nhân lực chất lượng cho sự tăng trưởng như vậy.

Đọc tiếp 

Phóng viên VNS