Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài do dịch Covid-19

Chính phủ Việt Nam đã quyết định tạm dừng nhập cảnh với tất cả người nước ngoài kể từ ngày 22/3 trước diễn biến nhanh chóng và phức tạp của đại dịch COVID-19.

Đối với những trường hợp vào Việt Nam vì mục đích ngoại giao, công vụ, tham gia các sự kiện ngoại giao lớn, hoặc là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, công nhân có tay nghề cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khác để cấp visa nếu cần thiết.

Việc tạm dừng nhập cảnh cũng sẽ được áp dụng cho tất cả người gốc Việt Nam và thân nhân đã được cấp Giấy miễn thị thực, kể từ ngày 22/3.

Đọc tiếp…

Quang Minh