Chính phủ sẽ cắt giảm hỗ trợ cho lĩnh vực thông tin và truyền thông nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và sẽ cắt giảm 10% ngân sách cho các hoạt động này từ nay đến 2021.

[…]Từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không gồm cơ quan báo chí) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.

Keep reading

Phóng viên VNS