Việt Nam đạt điểm số cao nhưng không có tên trên bảng xếp hạng PISA 2018

Việt Nam đã không có tên trên bảng xếp hạng Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 2018 mặc dù đạt điểm số cao.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Việt Nam đạt được 50 điểm (xếp thứ 13) trong bài kiểm tra Đọc hiểu, 496 (xếp thứ 24) về Toán và 543 (xếp thứ 4) về Khoa học. Bộ GD&ĐT  giải thích có hai hình thức làm bài kiểm tra PISA là trên giấy và trên máy tính, và Việt Nam vẫn chưa chuyển sang hình thức kiểm tra trên máy tính.

Bộ cho biết OECD đã cử trưởng ban phân tích dữ liệu đến Việt Nam để đánh giá quá trình tổ chức các bài kiểm tra. Tổ chức này cho biết Việt Nam không có gì sai sót về quá trình tổ chức thực hiện và chấm điểm.

Đọc tiếp…