Việt Nam cam kết giảm rác thải nhựa trên biển

Bảo vệ môi trường biển và khôi phục hệ sinh thái đã được xác định là một trong những mục tiêu chính cho phát triển bền vững ở Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết.

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VNS