VN hành động nhằm nâng cao năng suất lao động

Việt Nam sẽ khởi động Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, đây  là yếu tố quan trọng để quốc gia có thu nhập trung bình tăng khả năng cạnh tranh và phát triển. Điều này đã được nhấn mạnh trong 1 Chỉ thị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ban hành.

Chương trình thí điểm thúc đẩy năng suất lao động sẽ được tổ chức ở một số ngành và địa phương được lựa chọn trước khi được triển khai trên toàn quốc.

Đọc tiếp…