Nhận định từ chuyên gia: Các mục tiêu cập nhật về khí hậu của Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi ích của hành động vì khí hậu

Việt Nam mới đây đã bổ sung nội dung vào Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) bản cập nhật theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) để nhấn mạnh vào đồng lợi ích về kinh tế – xã hội của hành động vì khí hậu đối với đất nước.

Đây có thể coi là phân tích chính thức đầu tiên về chi phí-lợi ích, với một danh sách các đồng lợi ích có thể giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cũng như cam kết về các mục tiêu phát triển bền vững.

Đọc tiếp…