Báo cáo: Chất thải rắn sinh hoạt tăng 46% sau một thập kỉ

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam đã tăng 46% trong giai đoạn 2010-2019, theo báo cáo hiện trạng quốc gia về quản lý chất thải rắn mới được công bố. 

Hiện vẫn còn một số thách thức trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm thiếu cơ sở phân loại chất thải và chưa tập trung triệt để vào việc giảm thiểu rác thải hàng ngày. Các nỗ lực tái chế chất thải vẫn còn hạn chế, chủ yếu vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, gây tốn kém diện tích cũng như tác động xấu đến môi trường xung quanh.

Đọc tiếp…

Phan Anh