Quy mô kinh tế ngầm của Việt Nam lớn hơn so với mọi người nghĩ

Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Fullbright, nền kinh ngầm của Việt Nam đóng góp khoảng 25-30% GDP của cả nước, và tạo việc làm cho khoảng 57% tổng số lực lượng lao động. 

Đọc tiếp …

Phóng viên Tuoi Tre News