“Đảo ngọc” Phú Quốc muốn ngừng sử dụng các sản phẩm nhựa từ năm 2020

Huyện đảo Phú Quốc muốn ngừng sử dụng các sản phẩm nhựa từ năm 2020 để phát triển du lịch sinh thái. Chính quyền tỉnh Kiên Giang hiện đang phối hợp với tổ chức WWF để lập ra kế hoạch nói không với chất thải nhựa trên đảo này.

Đọc tiếp …

Minh Nga