Luật mới về an ninh mạng của Việt Nam khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại và giới hạn các quyền tự do cơ bản

Luật an ninh mạng mới gây tranh cãi của Việt Nam có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia này – vốn được coi là điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đọc tiếp …

Murray Hiebert