Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)

Sáng 17-12, tại TP Đà Nẵng, Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững” chính thức khai mạc. Hội nghị do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức.

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) vừa là mục tiêu hướng tới vừa là cơ hội để các nhà lập pháp thể hiện cam kết của mình trong việc cải thiện cuộc sống của người dân, bảo vệ hành tinh mà chúng ta đang sinh sống, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại sự kiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong 15 năm trở lại đây, kể từ khi thực hiện các cam kết Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), nền tảng của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Quốc hội Việt Nam đã đóng góp vào công cuộc hành động để đạt được các mục tiêu này thông qua việc cải cách khung pháp lý về phát triển bền vững, đồng thời xây dựng và sửa đổi, bổ sung hơn 300 đạo luật và thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013.

Đọc thêm…