Quốc hội Hoãn thông qua dự Luật đặc khu

Quốc hội vừa chấp thuận đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hoãn thông qua dự luật với các cơ sở pháp lý để phát triển các đặc khu kinh tế. 

Đọc tiếp …

Tuấn Sơn