Năng suất lao động của Việt Nam cần cải thiện để theo kịp các nước thành viên ASEAN

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năng suất lao động của Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với các nước thành viên ASEAN khác. Báo cáo cho thấy, chỉ số năng suất lao động của Việt Nam đạt 102,2 triệu đồng (4.400 USD)/lao động trong năm 2018, gần gấp đôi so với năm 2011.

Tuy nhiên, so với các nước khác trong ASEAN, năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp. Điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn để theo kịp các nước khác. Nếu được đo bằng chỉ số ngang giá sức mua (PPP) năm 2018, năng suất lao động của Việt Nam đạt 11.142 USD, chỉ tương đương 7,3% của Singapore, 19% của Malaysia, 37% của Thái Lan, 44,8% của Indonesia và 55,9% của Philippines.

Đọc tiếp…