Năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp

Mặc dù là một nước có thu nhập trung bình, năng suất lao động của Việt Nam năm ngoái chỉ nhỉnh hơn nửa so với năng suất của các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp và chỉ tương đương 18,3% so năng suất của các nền kinh tế có thu nhập trung bình, theo ông Nguyễn Đức Thành, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam.

Đọc tiếp …

Vũ Dung