Khai mạc Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 tại Hà Nội

Ngày 3/10 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp Việt Nam 4.0 2019, đây là một trong những hoạt động nhằm hiện thực Nghị quyết số 52-NQ / TW của Bộ Chính trị về Chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư nhằm thúc đẩy sự phát triển đất nước. 

Với chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0”, diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan khác. Sự kiện bao gồm các hoạt động: Phiên Diễn đàn cấp cao; 5 hội thảo chuyên đề về ngân hàng thông minh, thành phố thông minh, sản xuất thông minh, năng lượng thông minh và kinh tế số; 1 triển lãm công nghệ hiện đại; và 1 phiên kết nối đầu tư kinh doanh.

Đọc tiếp…