Thứ trưởng: Công tác bình đẳng giới của Việt Nam bước đầu đã tạo ra những thay đổi tích cực

Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam – Nguyễn Thị Hà cho biết, công tác bình đẳng giới của Việt Nam đã tạo bước chuyển biến tích cực bước đầu trong nhận thức, hành vi của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Nhận định này được bà Hà đưa ra tại hội thảo công bố Báo cáo đánh giá độc lập 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của Việt Nam do Bộ (Bộ LĐTBXH) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp tổ chức tại Việt Nam vào ngày 24/9.

Đọc tiếp…