Bộ Nông nghiệp: Độ che phủ rừng của Việt Nam duy trì ở mức 42,02%

Năm 2022, Việt Nam có 14.790.075 ha diện tích rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm 10.134.082 ha và rừng trồng chiếm 4.655.933 ha, theo quyết định về hiện trạng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố ngày 20/6. Tổng diện tích rừng đủ tiêu chí tính tỉ lệ che phủ là 13.926.043 ha. Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42,02%. Cũng trong quyết định này, Bộ NN&PTNT đã giao Cục Kiểm lâm thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia

Đọc tiếp…