Nợ nước ngoài của Việt Nam tăng nhanh do USD tăng giá

Theo một báo cáo của Chính phủ, tính đến tháng 12/2017, nợ nước ngoài của quốc gia ước khoảng 2.451.978 tỷ đồng. Với tỷ giá VND/USD chính thức là 22.425 đồng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày cuối cùng của năm 2017 thì tổng số nợ nước ngoài của Việt Nam đã đạt 109,34 tỷ USD.

Đọc tiếp …

Kim Chi