Vốn ĐTNN vào Việt Nam đạt kỷ lục

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ước đạt 35 tỉ đô la Mỹ trong năm 2017, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Đọc tiếp …

Yurou