Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá: Xuất khẩu của Việt Nam đang trở nên tinh hơn

Tại Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam vừa công bố tháng 12/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá: Xuất khẩu của Việt Nam đang trở nên tinh hơn, thể hiện trong việc đa dạng hóa giỏ các mặt hàng xuất khẩu một cách ngoạn mục và tăng giá trị xuất khẩu các mặt hàng chế tạo giá trị cao.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các mặt hàng chế tạo, chế biến xuất khẩu đến nay đóng góp khoảng 85% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng so với 65% năm 2010 nhờ tăng trưởng năng động ở khu vực doanh nghiệp nước ngoài theo định hướng xuất khẩu.

Tỷ trọng các mặt hàng chế tạo, chế biến xuất khẩu giá trị cao như điện thoại, máy tính, máy ảnh, hàng điện tử và linh kiện tăng từ 5% trong năm 2010 lên đến khoảng 35% trong năm 2018.

Đoc tiếp …