World Bank: Việt Nam có ‘nền giáo dục ấn tượng’

Theo báo cáo được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố ngày 15/3, có 7 trong 10 hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới nằm ở Đông Á – Thái Bình Dương. Phát triển “thực sự ấn tượng” là hệ thống giáo dục của Trung Quốc và Việt Nam – hai quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục. “Đây là thành tựu lớn của khu vực và có thể trở thành những bài học kinh nghiệm quan trọng cho các quốc gia khác”, báo cáo Tăng trưởng thông minh hơn: Học tập và Phát triển công bằng ở Đông Á – Thái Bình Dương nêu.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN