Giáo dục Việt Nam trên đà cải cách

Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng cao hệ thống giáo dục lên cấp khu vực tiên tiến vào năm 2030, và hoàn thành các nhiệm vụ trong nghị quyết của chính phủ về việc điều chỉnh cải cách toàn diện trong giáo dục cách đây 5 năm.

Đọc tiếp …

Hải Hà