Báo cáo từ WB: già hóa dân số có thể làm kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại

Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới (WB), già hóa dân số có thể làm tốc độ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam trong giai đoạn 2020–2050 chậm lại 0,9% so với 15 năm qua.

Theo báo cáo “Việt Nam: Thích ứng với xã hội già hóa” do Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp thực hiện, Việt Nam đang trải qua quá trình già hóa dân số ở thời điểm mà cả trình độ phát triển kinh tế và thu nhập bình quân đầu người đều thấp hơn so với các nước đã từng trải qua giai đoạn tương tự.

Đọc tiếp…