Vietnam’s cryptocurrency market remains active despite ban

Quyết định của Việt Nam trong việc cấm sử dụng mật mã không thể cản trở các nhà đầu tư và những người đam mê bitcoin tham gia tích cực vào thương mại và giao dịch bằng tiền kỹ thuật số.Bộ luật hình sự sửa đổi của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, đã hình sự hóa tội phát hành, cung cấp và sử dụng tiền ảo, một loại tiền tệ số hoặc ảo sử dụng mật mã để đảm bảo an ninh.

Đọc tiếp …

Phóng viên Tuổi Trẻ News