Vắc xin COVID-19 của Việt Nam sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 vào tháng 6

Vắc xin COVID-19 do Việt Nam sản xuất, Nano Covax, sẽ bắt đầu Giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng vào tháng 6 này với sự tham gia của tối đa 13.000 tình nguyện viên.

Giai đoạn 3 sẽ được chia thành nhiều giai đoạn nhỏ hơn – giai đoạn đầu tiên có khoảng 800-1.000 tình nguyện viên đã đăng ký và sẽ dần dần mở rộng sang các nhóm lớn hơn trong các giai đoạn sau. Nếu mọi việc suôn sẻ, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 có thể kết thúc vào cuối tháng 9 và có thể tiến hành sản xuất thương mại vắc-xin ngay sau đó.

Đọc tiếp…