Xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm mạnh do giá cà phê Robusta giảm

Doanh thu từ xuất khẩu cà phê giảm mạnh là do giá cà phê Robusta giảm ở Luân Đôn do tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu, và Việt Nam phải chịu mức giá thấp nhất trong số các nước xuất khẩu.

Giá cà phê Việt Nam xuất khẩu bị chi phối bởi mức giá ấn định trên các sàn giao dịch cà phê toàn cầu tại thời điểm giao hàng. Tuy nhiên các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam thường bị ép giá vì hình thức kinh doanh khác biệt này, cùng với chất lượng sản phẩm không ổn định khi so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế.

Các chuyên gia đang khuyến khích các doanh nghiệp xuấ khẩu từ bỏ mô hình kinh doanh “trừ lùi ép giá” để giảm sự phụ thuộc vào giá cả toàn cầu.

Đọc tiếp…