Tỷ lệ che phủ rừng ven biển của Việt Nam đạt 17%

Việt Nam đã trồng tổng cộng 12.385 ha rừng ven biển trong giai đoạn 2015-2017 thông qua dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng ven biển giai đoạn 2015-2020, nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 16,9% năm 2014 lên 17% năm ngoái.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN