Kết quả điều tra: Tỷ lệ lao động trẻ em của Việt Nam thấp hơn 2% so với mức trung bình của khu vực

Tỷ lệ lao động trẻ em của Việt Nam thấp hơn khoảng 2% so với mức trung bình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, theo kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai, được công bố vào ngày 18/12. Cuộc điều tra được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ tháng 11-12/2018.

Cuộc điều tra đã nhấn mạnh những tác động tiêu cực của việc tham gia các hoạt động kinh tế đến việc đi học của trẻ, cụ thể, tỷ lệ trẻ được đến trường giảm khi mức độ tham gia các hoạt động kinh tế của trẻ em tăng lên.

Đọc tiếp…