Phòng thương mại Châu Âu: Môi trường kinh doanh Việt Nam thay đổi tốt hơn

Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), một tổ chức đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp châu Âu, đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển kinh tế và hành chính của mình.

Đọc tiếp …

Đạt Nguyễn