Chất lượng không khí của Việt Nam được cải thiện nhưng chưa đạt tiêu chuẩn của WHO

Chất lượng không khí ở Việt Nam đã được cải thiện vào năm 2021 nhưng vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới.

Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới của công ty giám sát và công nghệ Thụy Sĩ IQAir, nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm tiếp tục giảm vào năm 2021 ở mức 24,7 μg/m3 sau khi đạt đỉnh vào năm 2019 ở mức 34,1.

IQAir cho biết việc Việt Nam sử dụng nhiên liệu hóa thạch để phát điện là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí, cùng với khí thải từ ô tô, xe máy và khí thải nhà máy. Ở cấp độ khu vực, báo cáo cho biết sự gia tăng dân số nhanh chóng cùng với quá trình phát triển kinh tế là những yếu tố quan trọng làm gia tăng ô nhiễm không khí.

Đọc tiếp…

Viet Anh