Việt Nam đạt nhiều thành tựu về cải cách hành chính trong năm 2017

Vietnam’s determination to build an enabling and action-oriented government to serve people and enterprises was reflected in its 2017 administrative reforms.

Keep reading …

Phóng viên VOV News