Báo cáo: Phụ nữ Việt Nam cải thiện vị thế trong doanh nghiệp

Theo báo cáo khảo sát về các doanh nghiệp tư nhân của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có xu hướng tăng trong những năm gần đây, từ khoảng 21% năm 2011 lên 24% vào năm 2018.

Dữ liệu trên cho thấy sự tương đồng với dữ liệu doanh nghiệp chính thức quốc gia, do Cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Theo đó, tính đến cuối tháng 9 năm 2019, đã có 285.689 doanh nghiệp trên toàn quốc do phụ nữ làm chủ, chiếm 24% tổng số doanh nghiệp trên toàn quốc.

Hiện nay, Việt Nam có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo cao nhất Đông Nam Á. Báo cáo của VCCI cho thấy 98,8% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có quy mô vừa và nhỏ, với 61,4% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.

Đọc tiếp…