Một trường đại học Việt Nam lọt TOP 101 – 200 đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu

Theo thông báo của THE (Times Higher Education) về kết quả xếp hạng những đại học có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế-xã hội hàng đầu thế giới phạm vi toàn cầu, trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) Việt Nam xếp thứ 101-200 trong bảng xếp hạng 2019.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng được đánh giá cao ở các tiêu chí: Chất lượng giáo dục: hạng 48-59, Thành phố và cộng đồng bền vững, Quan hệ đối tác toàn cầu, Bảo vệ khí hậu: hạng 60-70 thế giới.

Đọc tiếp…

Hong Hanh