Nhà khoa học Việt Nam đưa ra phương pháp nghiên cứu mới về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí

PGS.TS. Trần Mạnh Trí, hiện đang công tác tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các đồng nghiệp đã nghiên cứu sự xuất hiện của phthalates, còn được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”, trong không khí trong nhà, nhằm dự đoán tác động của chúng đối với sức khỏe con người và chất lượng không khí trong nhà trong tương lai.

Một trong những kết quả quan trọng của công trình nghiên cứu là đánh giá mức độ ô nhiễm phthalates trong không khí trong nhà theo các vi môi trường. Từ đó nghiên cứu đưa ra đánh giá rủi ro phơi nhiễm phthalates qua con đường hít thở không khí theo các nhóm lứa tuổi khác nhau.

Đọc tiếp…

Thien Nhien