Lao động Việt đối mặt thách thức trong thời kỳ công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 đặt ra thách thức cho lực lượng lao động Việt Nam. Các duy nhất để thích ứng với thách thức này đó là cần phải cải cách toàn diện. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS